Těm chlapcům a děvčatům, kteří dosud vodáckou turistiku a všechno co k ní patří neznají, se nikdo z nás nediví, že se na stokilometrovou cestu po horním toku Vltavy dívají se zvědavou nedůvěrou.

Rozhodně se nemýlíš, jestliže tušíš něco jiného, než jsi dosud poznal na táboře běžného typu. Hlavní náplní 14ti denního pobytu je putování po jedné z naších nejkrásnějších řek. Trasa je zřejmá z přiložené mapky. K potřebným dovednostem patří např. umění účelně a správně pádlovat, řídit loď, rozdělat oheň za každého počasí a vybrat nejvhodnější místo pro táboření. A to není zdaleka vše, co je třeba umět a vědět, aby jsi se dokázal po několik dní v přírodě jen se sekyrkou, zápalkami a stanem postarat sám o sebe a neskončit s nachlazením v posteli, ale udržet si dobrou náladu.

Vůbec Tě nepodceňujeme a budeme mít radost, jestliže tohle všechno budeš umět nebo jestli se něco z toho do prázdnin naučíš, ale stejně Tě rádi přijmeme, když se budeš překvapeně dívat, jak se balí batoh či jak se staví stan.

Uvítáme, přijde-li mezi nás dobrý kytarista, šikovná kuchařka nebo aktivní vodák, i ten se může na táboře něčemu naučit, zahrát si nové hry, zazpívat dosud neznámé písničky, zdokonalit se v plavání a hlavně užít přírody a trochu víc ji pochopit. Vodní turistika je zdravý a krásný sport, les a břehy řeky jsou rozsáhlou přírodní tělocvičnou i dílnou zároveň. Tou první proto, že poskytuje sportovní nářadí, o němž se mu v městě ani nezdálo, a tou druhou protože pro vtipného tvůrce mají nepřebernou škálu užitečného materiálu. A i s tím, že v lese lze nalézt přírodovědeckou studovnu nebo astronomickou laboratoř, náš připravený program počítá. 

Záleží na Tobě, oč budeš mít opravdový zájem a co budeš Ty sám moci ukázat ostatním, čím přispěješ k pestrosti a zajímavosti společných dnů. Znalosti přírody a sportovní dovednost spadá do těch nepsaných zákonů řeky, jimž se lze učit a časem zvládnout. Jsou ještě zákony jiné, k jejichž dodržování sice neexistuje žádné školení, ani výcvik, ale jsou jaksi nadřazeny těm prvním.

Vodácká parta Ti ráda odpustí díru do lodi, kterou jsi způsobil svou nešikovností, ale udělí Ti pořádnou lekci, budeš-li ohrnovat nos nad některým slabším kamarádem nebo méně schopným vodákem. Když se vaše loď "udělá" a Ty se nemotorně vyhrabeš na břeh, obalen vodními rostlinami, vždycky se najde někdo, kdo pochytá Tvé věci, pomůže Ti je usušit a možná se Ti bude i smát. Ale vysmívat nikdy! Úsloví být na jedné lodi není prázdná fráze a řeka Tě o tom brzy přesvědčí. A když za soumraku vyšlehnou plameny táborového ohně, poznáš, že na té lodi zůstáváme všichni dál, i když oheň dohoří a břehy utichnou omývány podzimním deštěm. A potom jarní tání pobídne znovu Vltavu k divokému spěchu, abychom se u ní v létě znovu sešli i s Tebou. My pak budeme mít v Tobě nového kamaráda a Ty jich budeš mít tisíce v celé velké vodácké rodině, protože budeš tím, k nimž se obracíme na konec, zkušeným vodákem.