Program je rozložen na 8 dní, z čehož 3-4 dny jsme na vodě a zbylých 4-5 dní podnikáme výlety do NP Nízké Tatry a do blízkého okolí. Samozřejmostí jsou večerní táboráky, bojovky, zážitkové hry apod.


V odpoledních hodinách dorazíme z České republiky do malebné vesničky s názvem Medzibrod, kde náš tábor zahájíme na klidném a tichém vodáckém tábořišti při řece Hron vybaveném WC a sprchou.

 • V neděli po snídani vyrazíme vláčkem proti proudu řeky do Brezna, případně do Nemecké a splujeme si svižný úsek zpátky do Medzibrodu. Zleva k nám přiteče od Čierneho Balogu Čierny Hron a po mostě řeku překoná trať místní úzkokolejky, s kterou se podrobně seznámíme během jednoho z výletů. V Nemecké nás před samotnou plavbou čeká prohlídka muzea památníku SNP (Slovenské národní povstání).


 • V pondělí nás čeká výlet vláčkem do Valaské, kde nás čeká 5 km jízda Čiernohronskou železnicou (úzkorozchodná trať) do Čierného Balogu spojenou s návštěvou lesnického skanzenu ve Vydrove. Původní lesní úzkorozchodná trať vede údolím Černého Hronu, má délku 14 km a na tahání historických vozů využívá 2 parní a 6 motorových lokomotiv. Při zpáteční cestě, pokud zbude čas, nás čeká pohled na Predajnianské vodopády u obce Lopej při pravém břehu Hronu.

     • V úterý nás čeká krátký úsek na příjemné tábořiště Loděnice na Mlynčoku. Volné odpoledne můžeme využít k hledání pokladů (cache), důkladnému prozkoumání místního volejbalového hřiště, nebo k výletu do nedaleké obce Slovenská Lupča se stejnojmenným hradem. Večer se přemístíme vláčkem do nedaleké obce Vlkanová, kde budeme nocovat.                                          

 • Středu zahájíme odvážným splutím 200 m dlouhé peřeje Vlkanová, nejhezčí na celém Hronu, na které se za veliké vody tvoří ohromné vlny. Naši školení instruktoři vodní turistiky se postarají o to, aby všechny děti peřej dobře sjely. Kdo bude chtít, bude moci zahájit plavbu až pod peřejí. O kus dál zastavíme v Hronseku, kde navštívíme historicky ojedinělý dřevěný kostel, postavený bez jediného hřebíku. Tento kostel je zapsán ve světovém dědictví UNESCO. Odpoledne zakončíme plavbu ve Zvolenu, kde budeme ubytováni ve vybaveném tábořišti s chatičkami.

 • Ve čtvrtek nás čeká výlet do Zvolenu. Navštívíme zámek a podíváme se na pancířový vlak umístěný v parku jako památka na Slovenské národní povstání. Děti zde dostanou rozchod čili budou mít dostatek času nakoupit si suvenýry. Odpoledne nás čeká stoupání ke zřícenině Pustý hrad. Odtud se nám naskytne překrásný výhled na Zvolen a řeku Hron.


 • V pátek nás čeká poslední den na vodě. Doplujeme do obce Šášovské Podhradie. Romantici mohou sledovat západ slunce na zřícenině hradu Šášov, která je od kempu téměř co by kamenem dohodil. Večer bude následovat slavnostní táborový oheň, opékání buřtíků a nakonec reflexe.

 • V sobotu ráno sbalíme tábor, umyjeme si ešusy a vydáme se vláčkem na dlouhou cestu do České Republiky. Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách. Ve vláčku se rozhodně nebudeme nudit, budeme mít kytaru a na notebooku si promítneme fotky, které jsme nafotili během tábora.                                          

 • Poznámky: veškeré uvedené výlety a vstupy do objektů (hrady, muzea) jsou zahrnuty v ceně tábora. Uvedený program je pouze orientační, jeho konkrétní podoba záleží na aktuálních klimatických podmínkách.

 • Upozornění: program je po fyzické a psychické stránce náročný. tě musí ujít alespoň 20 km za jakéhokoliv počasí, přečkat špatné počasí na řece i ve stanu. Hlavním cílem tábora je zejména posun frustrační tolerance, neboli odolnosti vůči zátěži. Děti se budou podílet na všech činnostech – vaření, stavbě tábora, organizaci výletu apod.

Ubytování: tábor je putovní, to znamená, že v jeho průběhu vystřídáme více tábořišť – zavazadla budou přepravována dodávkou. Samotné táboření bude zajištěno ve stanech bez podsady na tábořištích v Medzibrodě, ve Zvolenu a v Šášovském Podhradí. První a poslední tábořiště jsou vybavena sprchou. Sprchy na tábořištích jsou zpoplatněny (50 centů). Každé tábořiště je vybavené pitnou vodou na běžnou hygienu.

Stravování: na putovním táboře si budeme vařit na ohni (v případě deště na plynové bombě). Jídlo bude podáváno 4 krát denně (snídaně, oběd, svačina, večeře) Obědy se vzhledem k turistickým výpravám budou podávat převážně formou balíčků, které se budou skládat z obložených chlebů, ovoce, zeleniny, sušenky apod. Vzhledem k programu tábora není možné vařit teplé obědy.

Co s sebou: smlouvu o sjednaném cestovním pojištění, občanský průkaz (pokud ho dítě má) nebo cestovní pas, prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení od ošetřujícího lékaře (ne starší než dva roky), kapesné (doporučujeme 2-4 eura na den), další potřebné věci na tábor jsou uvedené zde: http://thetriptofancy.cz/Co_s_sebou_vodacky_tabor.html