Přihláška na tábor

Pečlivě, prosím, vyplňte tento formulář. Po jeho odeslání Vás budeme v co  nejkrátší době kontaktovat s bližšími informacemi. Budou Vám poslány na zadanou e-mailovou adresu. Uložte si je, prosím, a přečtěte si pokyny, které obsahují. Kromě pokynů a tiskopisů nutných pro nástup účastníka na tábor obsahují i přidělený variabilní symbol. 

                    
E-přihláška    
   

                                                

*) Povinná položka **)Alespoň jedna povinná

Informace o akci
Datum, název *) :


Místo nástupu /
odjezdu na akci*) :

  

Příplatková akce 2018:


Chci se účastnit: ANO
                           NE
Informace o účastníkovi

Jméno *) :

Příjmení *) :

Datum narození*) :

Den: Měsíc: Rok:

Adresa *) :

Ulice:

Číslo:

Obec/pošta:

PSČ :

Upozorňuji u svého dítěte na tyto skutečnosti, které byste měli znát (např. prodělané závažné nemoci, špatný plavec, alergie na jídlo, strach ze tmy, špatné spaní, náměsícnost, noční pomočování...):

Kontaktní údaje zákonného zástupce

Jméno a příjmení

zákonného zástupce*) :

Datum narození:

Telefon1*) :

Telefon2**) :

E-mail*) :

Kde jste se o nás dozvěděli :
Dotazy a připomínky

Souhlas se zpracováním údajů


Odesláním této přihlášky souhlasím, aby správce, tedy sdružení The trip to fancy se sídlem Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 71, 561 12, zpracoval osobní údaje na přihlášce, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přes určené zpracovatele, tj. základní články sdružení a jejich nadřízené složky a k tomu, aby správce mohl použít tyto údaje pro organizování a zabezpečení zotavovací činnosti. Beru na vědomí, že osobní údaje budou použity správcem především pro spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a to hlavně za účelem bezproblémového provozu zotavovacích akcí. Jsem poučen a souhlasím s tím, aby správce archivoval údaje v souladu s archivační směrnicí sdružení a následně po uplynutí archivační doby provedl skartaci. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.

V případě problémů s přihláškou, prosím, neváhejte kontaktovat předsedu, který Vám ochotně pomůže problém vyřešit.