( TTTF )The trip to fancy, z.s. - vodácké tábory 2019, letní dětské tábory 2019

víkendové výpravy, slevy pro sourozence
www.thetriptofancy.cz

                                Dětské tábory 2019

Letní tábory 2019 - více zde Aktuálně:
Nezisková organizace The trip to fancy je zapsaným spolkem, který vznikl ke konci roku 2008. Mezi hlavní činnosti spolku patří zejména pořádání letních pobytových akcí a výletů pro děti a mládež. A proč jet s námi na tábor?

       Jsme tábor týmového ducha. Tábor je kapacitně omezen na 25 účastníků. Jedině v takto nízkém počtu můžeme zajistit individuální přístup ke každému dítěti a vytvořit fungující tým, v němž má každý své místo. Děti učíme vzájemné toleranci, slušnosti a pomoci slabšímu – na vodě to jinak ani nejde. Celotáborová hra je zaměřena rovněž na podporu „týmu“ – převládají aktivity kooperativní a iniciativní nad těmi soupeřivými.

     Jsme tábor, který se dětem nepodbízí. U nás si děti nejenom užijí prázdniny, ale osvojí si i mnoho praktických dovedností. Komerční tábory se v poslední době stále více podbízejí modernímu mainstreamu a snaží se děti mnoha kompetencí spíše zbavovat, než jim je předávat. Na našem táboře přenášíme odpovědnost na děti samotné – je potřeba si postavit stan, naštípat dříví, uvařit si jídlo, shodnout se na večerním programu. Vedoucí děti pouze doprovázejí, nikoliv řídí. Jedině prožitkovými metodami a přirozenými důsledky se člověk učí korigovat, měnit a posilovat své jednání. Dítě bude odjíždět z tábora nejenom s pocitem nádherně strávených prázdnin, ale i s pocitem, že se dozvědělo něco nového o sobě, že dokázalo překonat samo sebe (přečkat noc v mokrém spacáku; uvařit jídlo pro celý tábor; zdolat náročnou šlajsnu; rozdělat oheň z mokrého dřeva; vydržet celé dva týdny bez internetu).

     Jsme tábor, který má tradici. Tábory pořádáme již od roku 2008. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností a podařilo se nám vytvořit vnitřní kulturu a atmosféru přátelství. Tábor má své vlastní zvyklosti, které se předávají z generace na generaci. Mezi tyto zvyky u nás patří tradiční získávání vodáckých hodností, závěrečný povyšovací ceremoniál, večerní hraní na kytaru, ranní rozcvičky ve studené a kupodivu mokré řece, výběr táborových vedoucích nebo třeba volba tábořišť a kempů.
Vloženo:
1.1.2019
Vodácký tábor Vltava 2019
Vloženo:
1.1.2019
Vodácký tábor Hron, I.běh 2019
Vloženo:
1.1.2019
Vodácký tábor Hron, II.běh 2019
Vloženo:
26.12.2018
Fotografie z táborů na Slovensku 2018
Vloženo:
26.12.2018
Fotografie z táborů na Vltavě 2018obr.2

 o


Google+optimalizace PageRank.czVodácké táboryLetní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.
novach.cz Dětský tábor Dětský tábor